• กุ้งขาวหรือกุ้งกุลาดำผ่าครึ่ง 10 ตัว
  • แผ่น แป้งเปาะเปี๊ยะ 4 แผ่น